The Islands Of The Eastern Mediterranean

Author: Özlem Çaykent
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 0857737392
Size: 52.15 MB
Format: PDF
View: 6309
Download Read Online
Thevenot Seyahatnamesi (Istanbul: Kitap Yayınevi, 2009); Yerasimos, Stefanos (
ed.), Tournefort Seyahatnamesi, (Istanbul: Kitap Yayınevi, 2005). 20 Yerasimos:
Thevenot Seyahatnamesi, pp. 121–33. 21 Jesuit priests had been on Naxos
since 1642 and Franciscans since 1652, and one third of Greeks were Catholic
on Santorini. Yerasimos: Tournefort Seyahatnamesi, p. 170. 22 Turks and Greeks
lived on Kos (İstanköy), Mytelene, Samos (Sisam). Randolph: The Present State,
pp.

Bat L Gezginlerin G Z Yle Stanbul

Author: Sefa Kaplan
Publisher:
ISBN:
Size: 48.21 MB
Format: PDF, Docs
View: 1852
Download Read Online
Dergâh Yayınları, istanbul 1996 (ikinci Baskı), s. 143 2. A g e s. 143 3. Tournefort
Seyahatnamesi, Joseph de Tournefort. Çeviren: Ali Berktay, Editör: Stefanos
Yerasimos, Kitap Yayınevi, istanbul 2005, s. 9-14 4. A.g.e. s. 15 5. Necip Fazıl
Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, istanbul 1976, s. 96 6. Tournefort
Seyahatnamesi, s 18 7. A.g.e. s. 23-24 8. Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve
Kültür. istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, istanbul 2005, s. 223 9. Tournefort
Seyahatnamesi, s.

Tarih Incelemeleri Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 48.89 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1559
Download Read Online
Musa Yıldız, Enformasyon ve Dökümantasyon Hiz. Vakfı, Ankara. 1655-1656'da
Türkiye, Çev. Nuray Yıldız, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul. Thevenot 2009
Jean Thevenot, Thévenot Seyahatnamesi, StefanosYerasimos'un Anısına, ed.
StefanosYerasimos, Çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul. TOtt 1984 Baron
De Tott, Türkler ve Tatarlara Dair Hatıralar (18. Y.Yılda), Tercüman 1001 Temel
Eser, İstanbul. Tournefort 2005 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi,
ed.

Nc Selim Ve D Nemi

Author: Seyfi̇ Kenan
Publisher:
ISBN:
Size: 62.81 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1259
Download Read Online
Kademeli olmayan istihkâm duvarlarını bir anda yerle bir edebilecek ve topları da
topçuları da yıkıntılar altında bırakabilecek borda topları bulunan savaş gemileri
geldiğinde, tabyalardaki bu topları doldurmaya hangi yiğit cesaret edebilir ki, altı
gülle bütün bu istihkâmları yerle bir edebilir ...” (bu konuda bkz. Ioseph de
Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi [ed. S. Yerasimos, çev. A. Berktay],
İstanbul 2005, II, 9-10; Tournefort'tan sonra Çanakkale'yi gören, fakat onunla
neredeyse aynı ...

Yabanc Lar N Izinde Osmanl

Author: Hüseyin Muşmal
Publisher:
ISBN:
Size: 74.10 MB
Format: PDF, ePub
View: 6361
Download Read Online
Teoman Tunçdoğan), Edt. Stefanos Yerasimos, Kitap Yaınevi, İstanbul 2006.
Tepekaya, Muzaffer, "Osmanlı- Alman İlişkileri (1870- 1914), Türkler, (Editörler:
Hasan Celâl Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca), Yeni Türkiye
Yayınları, Ankara 2002, s. 40-56. Touatı, Houarı, Ortaçağda İslam ve Seyahat Bir
Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi (Çev: Ali Berktay) YKY, İstanbul 2004.
Tournefort, Joseph de, Tournefort Seyahatnamesi, (Çev. Ali Berktay, Teoman
Tunçdoğan), Edt.

Uluslararas Sk Dar Sempozyumu V 1 5 Kas M 2007

Author: Coşkun Yılmaz
Publisher:
ISBN:
Size: 58.33 MB
Format: PDF, ePub
View: 3275
Download Read Online
24 J.H.A. Ubicini, 1855'de Türkiye, y.y.. 1977, s.87. 25 H. C. Andersen, İstanbul'a
Ait İki İskandinav Seyyah, İstanbul, 1993. s.105-107. 26 Theophile Gautier,
İstanbul, yy., ty„ s.160,161. 27 Dorina L. Neave, Eski İstanbul'da Hayat, İstanbul,
1978. 28 Miss Julia Pardoe, s. 88,89. 29 Josephus Grelot, İstanbul
Seyahatnamesi, İstanbul, 1998, s.58. 30 Gerard de Nerval, s.563. 31 Joseph de
Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, İstanbul, 2005, s. 90, 91. 32 P.A. Dethier,
Boğaziçi ve istanbul, ...

Osmanl Devrinde Sinop

Author: Mehmet Ali Ünal
Publisher:
ISBN: 9789757135869
Size: 62.63 MB
Format: PDF, Docs
View: 996
Download Read Online
Kırım'a gedecek Anadolu askeri Sinop ya da Samsun iskelelerinden geçiş
yapmaktadır589. Kırım, İstanbul ve Karadeniz'in kuzeyinden Anadolu içlerine
gönderilecek 583 Bekir Başoğlu, Sinop ili Tarihi, 144-146. 584 İ. Güler, aynı tez,
196. 585 Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Çev. Teoman
Tunçdoğan, İstanbul 2006, 53. 586 Tournefort Seyahatnamesi,!].,!!!. 587 1919'da
bile Sinop'tan Samsun'a karayolu ile gidilememektedir. Mustafa Kemal Paşa 3.
Ordu Müfettişliği ...

Girit Kandiye De M Sl Man Cemaati

Author: Melike Kara
Publisher:
ISBN:
Size: 12.19 MB
Format: PDF
View: 6707
Download Read Online
IV., The Historical Research Foundation, İstanbul, 1988, s. 1681. 4 John H. Pryor,
Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş Araplar, Bizanslılar Batılılar ve Türkler,
Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 68. 5 Joseph de Tournefort, Tournefort
Seyahatnamesi, Editör Stefanos Yerasimos, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 57.
6 Tournefort, a.g.e., s. 69. 7 G. Kessler, "Şehrin Tarihi ve Sosyal Fonksiyonu",
çeviren, Refii Şükrü, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 1, sayı
4, 1935, s.

Sel Ukludan Cumhuriyete Ehir Y Netimi

Author: Erol Özvar
Publisher:
ISBN:
Size: 46.31 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4303
Download Read Online
II. Bayezid döneminde 1507'de Tokat'ı kuşatan Şah İsmail, Mehmed Paşa-zâde
Ali Bey'in savunması karşısında burayı ele geçi remem iştir. II. Bayezid
zamanında başlayan ve Yavuz'un son yıllarına kadar süren Çelâlî isyanları ile
Tokat ve çevresi büyük zarar görmüştür. özellikle bu dönemde Bozoklu Celâl'in
yanına topladığı adamları ile çıkardığı isyanları bölgenin karışıklık içinde
kalmasına yol açmıştır. Asiler, ancak büyük ^ Joseph de Tournefort, Tournefort
Seyahatnamesi ( Editör: ...