Industrie Compass

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 49.84 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1138
Download Read Online
Mühle in Feistritz a. d. Südbahn. I Gustav S., Dr. Fritz S. Л Anton Skube. ... (1918).
T 52. Mladenovao, Serb. Automatski parni mlin (Automatische Dampfmühle). I
Belgrader Hypothekenbank. — JJarni mim Janko Bacak (Dampfmühle Janko
Bacak). (1922). I Janko Bacak u. Milan Lj. Bacak. — Владимир J. TtoptjeBufa. (
Vladimir J. Gjorgjevic). Mühle. ... Mu- ska Sobota, Prekmurje, Eartner Farola sin,
Export-Dampfmühle, Sägewerk, Maschinenhandel. (1871.) T Hartner, 46 Arb.,
Dampf 240 ...

Bulgaristan T Rkleri Zerine Ara T Rmalar

Author: M. Türker Acaroğlu
Publisher:
ISBN: 9789752551206
Size: 20.88 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5749
Download Read Online
1401 .thtiman-ska, Tsvetana N. (Soyadı, Sofya iline bağlı thtiman adı Türk
kentinden gelir.) 1402.İki-iaie-v, Ivan H. 1403 ıkllik-ev, Mitko G. I404.İkitik-eva.
Stefanka A. 1 405. tmaret-ska, Boyan-ka N. 1406. tmaret-ski, Dr. Mihail P. (Bu
soyadını alan 2 kişi daha var.) ... İnglliz-ov, Ivan S., mühendis. (Bu soyadını alan 3
kişi daha var. ingiliz'in Bulgarcası: Angliçanin.) 1413. tngiliz-ova. Anastasiya N. (
Bu soyadını alan 2 kadın daha var.) 1414. trl-bacak-ov, Nikola N. (Soyadı Egri-
bacak'tan gelir.) ...

Aavso Report

Author: American Association of Variable Star Observers
Publisher:
ISBN:
Size: 57.61 MB
Format: PDF
View: 3183
Download Read Online
... A.L.N. AWE Aranguiz W. , Eugenio AGD Argentini, Dino ARD Armes, Douglas
AS Ashbrook, Joseph ABH Audet, B. Hobart AX Axelson, Keith BDR Baade, Ruth
T. BD Baade, Wilson H. BCK Bacak, Joseph F. BK Backof, Gerard H. BJG Baker,
... James BMA Barone, Miguel A.E. BAS Barrera, Santiago BAJ Barroso, Jair BLA
Bartlett, Leonard A. BB Bates, Ralph S. BXJ Baxter, John BBA Beaman, Barry B.
BCJ Beaman, Carol J. BER Bear, Thomas R. BKS Becker S. , Alois BGA Berg, ...

Acta Baltico Slavica

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.28 MB
Format: PDF, Docs
View: 7447
Download Read Online
Wasiak Wacław, s. Szymona [BacaK BaiinaB CmMoHOBmH], ur. w 1900 roku w
Warszawie. Obyw. pol. Służył w V Polskiej Dywizji jako szeregowy. Jeniec
wojenny. Ar. 22.03.1922 przez Krasnojarską CzK. Oskarżony o kradzież. ... 6.10.
1921, wzięty z eszelonu, skierowany do Nowonikołajew- ska, 5-28.11.1922 w
więzieniu na Butyrkach. (W zapisach wspomniany jest ks. Wasilewski - polski
starosta). Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 117, k. 138v, 139. 72.
Wiszniewski Zygmunt, s.

T Rk Folklor Ara T Rmalar

Author: İhsan Hinçer
Publisher:
ISBN:
Size: 68.13 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 333
Download Read Online
Bacak- lar gergin, baglar dik, bakislnr keskin, çaki gi- bi gençler oynuyor Co- rum
halayini... önce ya- va? yava?, sonra hizlani- yorlar. ... Madem ki söz yine a.ska
diistü, gel'n Ría- yi'.iiiari seyredelim. Onlar da bir t'irkü tut-. turmtplar. Sarayda
oturanlar Az derdlm artttranlar I. asina pelenk taksm S"vil¡iil;ui kurtulanlar
Elâziglilarin kücü.cük davulcusu Hidir Sczgine yoldaglik edén zuma bu nagmeyi
aüe getirirken ellerinde mumlarla dügün alayí, oyniya oyniya içeri geliyor. Bu
oyun «çay- da ...

Arkada T Rk E S Zl K

Author: Ali Püsküllüoǧlu
Publisher:
ISBN:
Size: 15.90 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3351
Download Read Online
605 606. kayşa kazasker kayşa a. yerb. kayşamak olayı. kayşamak (nsz) yerb.
kaya, toprak vb. yerinden koparak aşağıya inmek. kayşat, -b a. yerb. kayşama
sonucu yerinden kopmuş parça. kaytak s. 1 (yer için) kuytu. ... bu topluluktan olan
kimse. 3 s. Kazaklara özgü olan, Kazaklarla ilgili. 0 Kazak çömelmesi sp. bir
bacak üzerinde dizi iyice bükerken öteki bacağı önde tutma biçiminde yapılan
güç alıştırması. Kazakça [kazakça] ö. a. Türk lehçelerinden biri, Kazak Türkçesi.
kazamat, -tı a.

East European Accessions List

Author: Library of Congress. Processing Dept
Publisher:
ISBN:
Size: 80.76 MB
Format: PDF
View: 6709
Download Read Online
129. , J. Remote control of several contactors through s single wire. p. 120.
Vrdlovec, J. Rounding and polishing ... (Ustrednl rada odboru a Sloven- ska
odborova rada) Praha. [Popular i technology and the improvers' .... Bacak,0.
Development of shooting with the small - caliber sports gun. p. 5. Loupal, V. A few
examples of bad and good collaboration, p. 6. Ha. A few Interesting facta on
regulations governing the breeding of carrier pigeons In 1 Germany, p. 7. rp. 38th
anniversary of the ...

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 64.38 MB
Format: PDF
View: 4342
Download Read Online
Bu yüzden: n. dik sıkıştırma (basın;) gerilmesi, S kesitinin bir a noktasında,
esneklik sınırı yükü veya sıkıştırma esneklik sınırı denen aı değerini asarsa a'da
sürekli şekil değişikliği olur, no dik çekme gerilmesi, S kesitinin bir a noktasında,
esneklik .... birçok tarihî eser de yayımladı, o ) GERLACHOVKA, Karpatların ve
yukarı Tatraların en yüksek noktası, Slovakya'da: 2 663 m. Ştrba ılıca merkezine
hâkimdir. (L) GERLİN (Ruggero), italyan çembalocusu (Venedik 1899). Wanda
Landov/ska' ...

Rje Nik Stranih Rije I

Author: Vladimir Anić
Publisher:
ISBN: 9789536045495
Size: 63.21 MB
Format: PDF
View: 4722
Download Read Online
badensk 7 prid. koji pripada gradu Badenu (kraj Beča) A ~a glina geol. sediment
dubljih dijelova miocen- skog mora, s bogatom fosilnom faunom u kojoj se ističu
puževi, ima je i u nas; ~a kultura pov. kompleks kultura iz kraja neolitika i ... perz.
bag, ba' badžak m (nom. mn badžaci) noga od kuka do koljena; bedro, stegno -v-
tur. bacak badžanak m (gen. jd badžanka, nom. mn badžanaci) reg. etnol. svaki
od muževa dviju sestara u odnosu jedan na drugoga; pašanac, pašo tur.
bacanak ...