Ter Adamlari

Author: Kerim Korcan
Publisher:
ISBN:
Size: 69.40 MB
Format: PDF, Docs
View: 6011
Download Read Online
Bunları hep kullanabilirsin. Yalnız ağzını açtın mı teklemek yok! İşık gibi yanmalı
kafanda kime nasıl sesleneceğin? Bey'e hafız dedin mi iş çatallaşır. Efendi'ye
arkadaş demeye kalkarsan, sesin bil ki havada kalır.» Umutsuz görünüyordu
şimdi ben bu noktalara dayanınca: «Çok karışık işler bunlar be Selman abi,» diye
sızlanıyor ve devam ediyordu: «Ben 4 aydır önüme bir müşteri oturtup yüzünü
bile sabunlamadım, değil ki tıraş etmek. Yakın gibi duruyorum ama, demek ki çok
uzağım ...

1930 Yalanc Bahar

Author: Zekeriya Yıldız
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051318798
Size: 27.28 MB
Format: PDF, Docs
View: 4161
Download Read Online
İstiklal Savaşı yıllarında karışık işler yaptığını bilmeyen yoktu. Kimileri, Çerkes
Ethem'in yeğeni diyor, kimileri deYeşilOrdunun faaliyetlerinden haberdar
olmakiçin Çerkez Ethem'in yanınabizzat Gazitarafından ... İpsiz Recep'e giderek,'
Bunların üzerinde otuzbin altınvar, hepsini kesip paraları alalım'demişama İpsiz
Recep ona yüz vermemiş. Bunu arkadaşlardan biri kulaklarıyla duymuş.Bize
anlatıncaArif Oruç'u yanımızdan uzaklaştırdık. Ankara'da karşılaşınca da selam
bile vermedik.

Xvi Y Zy Lda Harput Sanca I

Author: Mehmet Ali Ünal
Publisher:
ISBN:
Size: 51.63 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4471
Download Read Online
TABLO 7 TAHRİRLERE GÖRE 100 HÂNE'Yİ GEÇEN KÖY SAYISI 1518— 1566
M : Müslim, G : Gayrimüslim, K : Karışık Nitekim 1518 ye 1523 tahrirlerine
nazaran köylerin nüfusları da pek azdır. Meselâ 1 518 tahririne göre 100 hâne'yi
geçen köy yoktur. 1523'te ise 100 hâne'yi geçen köy sayısı sadece 7'dir.
Bunlardan yalnızca ı'i müslim, 5'i ise gayrimüslim ve ı'i ise her iki gurubun karışık
oturdukları bir köydür. Bu tür köyler halkı defterlerde "ce- mâ'at-ı gebrân" ve "
cemâ'at-i İslâmiye" ...

Nefislerin Terbiyesi

Author: Eşrefoğlu Rûmî
Publisher: Sufi
ISBN: 6059778100
Size: 19.57 MB
Format: PDF, Docs
View: 4871
Download Read Online
Helal olan söz, zehrin tesirini kaldıran panzehir gibidir: Günahını hatırlayıp, “
Allahım! Bağışla, sana döndüm.” diye tevbe etmek, “La ilahe illallah,
Elhamdülillah, Allahuekber!” demek, Resûlullah'a(sav) salavat getirmek, huzurla
Kur'ân okumak, ihlas ile nasihat edip vaaz vermek, Allah rızası için enbiya ve
evliya sözleriyle halkı Hakk'a çağırmak... Bunların hepsi helal sözlerdir. Haram ile
helal arasında gidip gelen ve durumu karışık olan sözler ise bazen zarar bazen
de fayda verir.

Sa Mesih In Hayat

Author: Can Nuroğlu
Publisher: Yaşam Kilisesi
ISBN:
Size: 11.24 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7568
Download Read Online
İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. 3334 Golgota, yani Kafatası denilen yere
vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek
istemedi. 35 Askerler O'nu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini
aralarında paylaştılar. 36 Sonra oturup yanında nöbet tuttular. 37 Başının üzerine
, 38 İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha
gerildi. 3940 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, ‹‹Hani sen
tapınağı yıkıp ...

Martin Eden

Author: Jack London
Publisher: Le Adri
ISBN: 9635279582
Size: 65.52 MB
Format: PDF, Docs
View: 6472
Download Read Online
birbirlerinin fikirlerinin artık terk edildiği hakkındaki karışık formülleri ise, ona
hiçbir ipucu vermedi. Şaşkınlıktan serseme dönmüştü ama yine ... Adamlardan
biri serseri, biri tahrikçi, bir üçüncüsü hukuk talebesiydi, geri kalanlar ise, ağzı
kalabalık insanlardan oluşuyordu. İlk kez sosyalizmden, anarşizmden, tek ...
Kendisine yeni gelen yüzlerce teknik terim işitti; bunlar, kendi cılız okuyuşları
sırasında hiç dokunmadığı düşünce alanlarına ait terimlerdi. Bu yüzden de
delilleri yakından takip ...

Ortaya Kar K

Author: S.Serra Erdoğan
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051274197
Size: 45.90 MB
Format: PDF, ePub
View: 2242
Download Read Online
... bitene dekkafasını kaldırıp da başka bir insana göz ucuyla bakmaz; kendisiyle
ilgilenenlerin varlığını bile göz ardı etmeye çalışır. Bunları da zorlanmadan, yük
olarak görmeden, doğal bir tavır içersinde yapar. Toplumda Amerikan veya
Anglosakson ruhlular taraflarında patetik, liselerde ezik, geri kalan yerlerde ise
zavallı denilir. Ha bu arada ben bu insanlara dahilim ya da değilim demiyorum.
Bir mesaj kaygısı da taşımıyorum, uzun zamandır gözlem yapıyorum ve kafa
yoruyorum.

Alevilik Ve S Nnili In Sosyolojik Boyutlar

Author: Fazlı Arabacı
Publisher:
ISBN: 9789758217199
Size: 80.83 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1074
Download Read Online
Bunlardan şehirde olanların 74'ü alevî, 99'u sünnî mahalle olarak belirlenen
yerlerde 45'i karışık olarak alevî-sünnî içiçe yaşamaktadırlar. Bunların 218 kişi
arasında sayısal değeri alevîlerde 20, sünnîlerde 25'i bulmaktadır. Yüzdelik
oranları ise salt alevî olan mahalledekiler % 33,9, salt sünnî olan mahalledekiler
% 45,4, karışık olan yerdekiler, alevîlerde % 9,1, sünnîlerde % 11,4 olarak
tezahür etmektedir. Bu duruma göre örneklem içinde şehirli olanların yüzdeliği
289 kişi içinde % 74 ...

Toplumbilim

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 65.37 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3154
Download Read Online
Osmanlı'da 'karışık kadınlar' Osmanlı'da da bu bağlamda farklı bir süreç
yaşanmıştır. Burada vereceğimiz örnekler iktidar ve dışlama mekanizmalarının
Osmanlı'da işleyişiyle ilişkili olup, Ortaçağ Avrupa'sında yaşanmış 'cadı/büyücü
avı' ilişkisi bu mekanizmaların işleyişi bağlamında değerlendirilmelidir. Osmanlı
İmparatorluğu'nda da büyücüler, 'cinciler' ve 'okuyucular' vardır. Bunlar arasına
eklenen diğer kavram ise 'karışık kadınlar'dır. Hastalığa ya da diğer istenmeyen
olaylara karşı ...