Dede Korkut Dergah

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 41.32 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2938
Download Read Online
Baba malından ne fayda başta devlet olmasa. Devletsiz şerrinden Allah saklasın
hanım sizi! Dede Korkut bir daha söylemiş: Sert yürürken cins bir ata namert yiğit
binemez, binince binmese daha iyi. Çalıp keser öz kılcı namertler çalınca
çalmasa daha iyi. Çala bilen yiğide ok ile kılıçtan bir çomak daha iyi. Misafiri
gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi. Atın yemediği acı otlar bitince bitmese daha
iyi. İnsanın içmediği acı sular sızınca sızmasa daha iyi. Baba adını yürütmeyen
hoyrat oğul ...

Dede Korkut Kitab

Author: Yunus Zeyrek
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051553487
Size: 72.19 MB
Format: PDF, ePub
View: 2485
Download Read Online
Devletli oğul, baba ocağının sönmeyen korudur. Baba ölünce mal kalmasa oğul
neylesin? Başta devlet olmayınca baba malından ne fayda! Devletsizin şerrinden
Allah saklasın hânım sizi! Dede Korkut bir daha söylemiş: Sert yürüyüşlü iyi ata
nâmert yiğit binemez; Binecek olsa binmemesi iyi. Çalıp kesen uz kılıcı, Alçaklar
çalacaksa çalmaması iyi; Çalabilen yiğide bir çomak, okla kılıçtan daha iyi.
Konuğu gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi. Atın yemediği acı otlar, bitmese iyi.
İnsanın ...

Emanet Servet Emanet Evlat

Author: Niyazi Özkan
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051275495
Size: 46.35 MB
Format: PDF
View: 4451
Download Read Online
Filiz siz de sizdeki hizmetçi bayanları ayarlayın. O isteme merasiminde en
azından hep birlikte olarak annesizliğinizi belli etmemiş oluruz. Peki, baba senin
arkadaşın Doktor Nurten Hanım da bizimle olsa iyi olmaz mı?” “Hayır oğlum aile
fertleri en iyisi. Nalân ve ElifHanım yıllardır bizimle birlikteler. Çocuklarımın
bebekliğini bilirler. Bari bu da onlar için en azından bir mürüvvet görmedir. Onlar
da buna çok sevineceklerdir değil mi çocuklar? Aynı şey sizin çalışanlarınız için
de iyi olacaktır.

Ailede Ve Okulda Ocuk E Itimi

Author: Halit Ertuğrul
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051623094
Size: 34.44 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6568
Download Read Online
Babanın Görevleri Hiç kimse iyi bir baba olarak doğmaz. İyi baba olmak; sevgi,
deneyim, sabır ve bilgilenme işidir. Babalık yaşantısı, eşinin hamile olmasıyla
başlar. Bu dönemde baba adayı, doğum öncesindeki gelişimi adım adım eşiyle
birlikte izler. Eşini gerginleştirecek ortamı oluşturmamaya özen gösterir. İşte
babalık sorumluluğu da böylelikle başlamış olur. Babanın görevlerini ana
hatlarıyla şöyle belirtmek mümkündür: 1. Baba, ailede otoriteyi temsil eder.
Ailenin sevk ve idaresi ...

G N L Verip Sevdi Im

Author: Dede Korkut
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051316132
Size: 51.23 MB
Format: PDF, Mobi
View: 313
Download Read Online
Dede Korkut, bir daha şiir söylemiş: “Sert yürürken savaşçı ata namert yiğit
binemez, Bineceğinebinmese dahaiyi, Çalıp keser hünerlikılıcı Namertler
çalacağına çalmasa daha iyi, Çalabilen yiğideokla kılıçtanbir demir topuzlu sopa
daha iyi, Misafirigelmeyen karaevler yıkılsadaha iyi, Atın yemediği acıotlar
Biteceğine bitmese dahaiyi, İnsanın içmediği acı sular Sızacağınasızmasa daha
iyi, Baba adını yürütmeyenhoyrat oğul Baba belinden ineceğine inmese düşüp
doğacağına doğmasa ...

Ko Gibi Ebeveynler Olma Yolunda Ana Baba Fark Ndal

Author: Yüksel Köksal
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051275363
Size: 37.24 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5103
Download Read Online
En iyi okulları, en iyi dershaneleri, en iyi öğretmenleri sunmaya çalıştığımız
gençlerimize, ergenlik çağı gibi hassas bir dönemde dört boyutlu liderlik
yapabiliyor muyuz? Gençlerimize bu zorlu yarışta kalp-ruh-zihin-beden iyiliğini
dengede yaşayacakları gerçek bir iyi olma halini yaşatırken, onları doyumlu bir
geleceğe hazırlayabiliyor muyuz? Geleceğin doktorlarını, mühendislerini, bilim
insanlarını yetiştirme yarışında geleceğin mutlu ve başarılı insanlarını yetiştirme
gerçeğini de göz ...

Biz Osmanl Y Z

Author: Yavuz Bahadıroğlu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051622691
Size: 30.94 MB
Format: PDF
View: 639
Download Read Online
MURAD hakkında, yerli tarihçilerle birlikte, yabancı tarihçilerin de verdiği ortak
hüküm şudur: “O mükemmel bir padişah, çok iyi bir insan, adalet yolundan asla
ayrılmayan dindar bir kişi ve hayatının en verimli çağında saltanattan rızasıyla
çekilebilecek kadar da fedakârdı.” (Ders: İyi baba olmanın yolu, iyiinsan
olmaktangeçer.) Biz hüküm mevkiinden çekilelim. Taraf olabilecekleri ihtimaline
binaen yerli tarihçileri dehüküm mevkiinden çekelim. Sultan II. Murad hakkındaki
değerlendirmeyi ...

Goriot Baba

Author: Honore De Balzac
Publisher: Le Adri
ISBN: 9635279213
Size: 79.76 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7224
Download Read Online
GORIOT BABA 43 dokuz buçuktu, Mme Vauquer, henüz yatağından çıkmamıştı
bile. Christophe'la şişman Sylvie de gecikmişlerdi. Pansiyonerlere ayrılan sütün
üst tabakalarıyle hazırlanan sütlü kahvelerini sakin sakin içiyorlardı. Usulsüz
olarak alman bu haracı Mme Vauquer'nin fark etmemesi için de Sylvie, kalan sütü
uzun zaman kaynatırdı. Christophe kızarmış ilk ekmek dilimini süte batırarak: «
Sylvie,» dedi, «her şeye rağmen, iyi bir insan olan şu M. Vautrin, bu gece gene iki
kişiyle ...

Ocuk Ve Biz

Author: İbrahim Ünal
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051622896
Size: 48.52 MB
Format: PDF
View: 7495
Download Read Online
Baba– O senin istediğin gibi mi? Çocuk– Evet, o güzel. Baba– Sanırım annen,
bugünlük giymene izin verir. Çocuk–Ona sorayım. Birkaç dakika sonra... Çocuk–
Sordum. Annem izin veriyor. Baba– Bu durumdan memnun görünüyorsun. Çocuk
– Tabii, çok iyi. Baba– Yağmurluk seni kuru tutacak; sen, bu çözümden
memnunsan ben de memnunum. İyi günler. Burada, çocuk ve babası, sorunu “
karşılıklı doyum” ilkesi içinde çözmüşlerdir. İhtiyaçlar, karşılıklı dile getirilmiş ve
sorun, iki tarafın ...