Stanbul Niversitesi Orman Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 63.14 MB
Format: PDF, Docs
View: 6956
Download Read Online
Bu orta çaptaki maden direkleri en çok kullanıldığı için çap bakımından da en
elverişli kesim yaşı 7-8 yaşlan arasındadır. 3. Muhtelif ... olarak tefrik edilemediği
gibi ilkbahar ve Yaz odunu kısmı da bariz olarak ayrılmamaktadır. ... Etli tabakası
kalınlığı, açık rengile dış kabuktan ayrılır. Kuruyunca rengi ko- 1) Berkel, A. :
Orman Ağaç ve Ağaççıkları Odunlarını Teghis Klavuzu S. 49, istanbul yulaşarak
kırmızımtrak kahverengi olur. Üst yüzü oldukça düz olup, Me- 1950. 130 R-
TOKER.

Biyoloji Dergisi Acta Biologica

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 15.30 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2816
Download Read Online
Bu silişleşmiş fosil odun numunesi 1959 da Dr. R. Egemen tarafından, Yerliköy
Çiftliği ve Kilyos arasında bulunmuştur. Yaşı Neoj endir. ANATOMİK TETKİK 1.
Enine kesit (Levha 1). Büyüme bölgeleri çıplak gözle görülebilinir. İyi korunmuş
bir bölgede, büyüme bölgelerinin genişlikleri 0,57 mm ile 2,17 mm arasında
değişir. İlkbahar odunu (l.O) 357-1786 n kenişliğinde, 7 ilâ 25 hücre
tabakasından, sonbahar odunu (S.O) ise 76-349 p. genişliğinde olup 2 ilâ 11
hücre tabakasından teşkil ...

Makaleler

Author: Talât Tekin
Publisher:
ISBN: 9789759272142
Size: 13.18 MB
Format: PDF, Docs
View: 1477
Download Read Online
... kelime başında n-, û, d-, j-, ve y- sesleri henüz kendilerini koruyorlardı. Bunu
Macarcadaki en eski Türkçe ödünç kelimelerden anlamaktayız: Mac. nydr (=riâr) "
yaz" < *nâr, Çuv. âur ay., Eski Türk. yaz "ilkbahar"-Mo. niray < nâray "taze" = Ma.
nârhun "taze, yeşil". Daha sonra bu beş ünsüz tek bir y- sesinde birleşmiştir: Çuv.
âul < *yal < nâl "göz yaşı" = Eski Türk. yaş ay. = Mo. nil-busun < *nal-bu-r-sun ay.;
Çuv. âulsa "yaprak" < *yalça = Orta Türk. yapurğak, yalpurğak ay. = Makaleler I
85.

Stanbul Niversitesi Veteriner Fak Ltesi Dergisi

Author: İstanbul Üniversitesi. Veteriner Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 61.35 MB
Format: PDF
View: 5772
Download Read Online
Bu özelliklere ilişkin istatistik analizlerde aşağıdaki lineer modeller kullanılmıştır.
Doğum sonrası ilk tohumlama aralığı, tohumlama periyodu (açık periyot) ve
buzağılama aralığı için; Y. ,, = u + a +b +c, +e .... ıjkl r ı j k ıjkl İlk-son tohumlama
aralığı ve gebelik için tohumlama sayısı için; Y . ... = u + a . + 1 . + c , + e ... . ıjkl n ı
j k ıjkl İlk buzağılama yaşı için; Y... =u + a +t +e ... ıjk r ı j ıjk Gebelik süresi için; Y..,.
= u. + a +b. + c, +d. + f +e.,. ıjklmn r ı j k I m ıjklmn Bu modellerdeki semboller;
Yijklmn ...

S S Bitkileri

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754926255
Size: 49.82 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7657
Download Read Online
Örneğin, Lilium speciosum'da soğan yaprakları ile ilkbahar ve sonbaharda
yapılan kültürlerde başarılı sonuç alınmış oysa kış ve yaz kültürlerinde
çoğalmanın çok zor olduğu saptanmıştır. 3.1.5. Kültürün Gelişme Koşulları Doku
kültürü için ışık ve sıcaklık en önemli çevre faktörleridir. Kültü r kapları içinde,
genellikle % 100' e varabilen yüksek bir nem sağlandığı için, çoğunlukla kültürün
geliştiği çevrede rutubetin ayarlanmasına gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle
kültürlerin gelişmesi ...

Doga Bilim Dergisi Seri D Veterinerlik Hayveancilik Ve Tarim Ormancilik

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 14.97 MB
Format: PDF, ePub
View: 1239
Download Read Online
Cetvel 4- E$ Laktas yon I ardan öncekinin Ortalama Bajlama Yaşı, Grup lordaki E
; Laktasyon Sayısı, R ve Tartılı R Değerleri T7EŞ loktasyon süt veriminin
tekrarlanma derecesi 0.4 ise, bir ineğin bir laktasyondaki veriminden tahmin
edilmiş gerçek verim yeteneğinin standart hatası 800 V0. 4 • V0.6 = 400 kg olur ...
laktasyon eğrileri incelendiğinde, Kıs ile İlkbahar ve Yaz ile Sonbahar
mevsimlerindeki eğrilerin birbirine daha çok benzediği dikkati çekmektedir (Şekil
5). Diğer taraftan ilk iki ...

Japonca Ve Altay Dilleri

Author: Talât Tekin
Publisher:
ISBN:
Size: 52.45 MB
Format: PDF, Docs
View: 5467
Download Read Online
... başka sözcüklerde de görülen bir belirteç ekidir: edgü "iyi" (sıfat), edgüti "iyi,
iyice", katıg "katı", katıgdı "sıkıca, iyice", vb. gibi. ET amtı sözcüğünün kökü olan *
am "şimdi, şu an" bugün Tuva dilinde yaşamaktadır am-ga çedir "şimdiye kadar".
Altay dillerinde a - i nöbetleşmesi de, bilindiği gibi, oldukça yaygındır: ET sa:rıg "
sarı" <= Mo. şira ay., ET ya:z "ilkbahar" - Mo. niray "taze, yeni, körpe" - Mançu
niyar-xun "yeşil, taze, körpe" <*nya:r-xun, ET ya:ş "göz yaşı" - Mo. nii-busun ay.,
vb. gibi.

Dergisi

Author: Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 14.32 MB
Format: PDF, Docs
View: 7296
Download Read Online
38. yâş ( ) yaş, gözyaşı, nem': Behcet 233-4 gözi yâşı gözünün yaşı”, Kad. Burh.
253 - 10. Krş. MK. yâş, Trkm. yâş. 39. yâşıl ( ) yeşil, taze': Kad. Burh. 382 - 7. Krş.
MK. yâş, Trkm. yâş taze, genç' 40. yât- ( ) yatmak': Çarh. 67 yâtısaruz yatacağız
Krş. Az. Kaşk, yât-, Jarring Uzb. Yât-, Anad. Ağz. yât- yatmak'. 41. yüz ( , ) yaz,
ilkbahar': Behçet. 32-1 42. yâzı ( ) yazı': Marz. 50b-2. Krş. Kaşk. R. yâz-, Eyn. Kow.
yâz-, Özb. yâz- Buh. yás-, Anad. Ağzl. yâz-. yazmak”. 43. yázuk ( 3' ) günah'
Behcet.

50 I E Elli Y Ll K T Rk Mus Kisi

Author: Mustafa Rona
Publisher:
ISBN:
Size: 24.71 MB
Format: PDF
View: 6166
Download Read Online
Musikideki kabih'yetinin olgunluk devresine giren sanatkâr, 1928 yilmcU vataní
va- zifesini yapmak iizere askerde bulundugu siralarda, ilk sarkisi oían; (ïeçti
rauhabhet demi, agía gönül, yan gönül Agla gönül, van gönül, mihnete katlan
gönül Dökme sakin göz yasi, kopmaya tufan gönül Agla gönül, yan gönül,
mihnete katlan gönül Sarlasüii Ussak makamindan ve Curcuna usulünden
bestelemek suretiyle btstekârliga bat- layan sanatkânn yaptigi biitün eserler, halk
tarafindan takdirle ...