Stanbul Niversitesi Orman Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 57.71 MB
Format: PDF, ePub
View: 7526
Download Read Online
Bu orta çaptaki maden direkleri en çok kullanıldığı için çap bakımından da en
elverişli kesim yaşı 7-8 yaşlan arasındadır. 3. ... olarak tefrik edilemediği gibi
ilkbahar ve Yaz odunu kısmı da bariz olarak ayrılmamaktadır. ... rengi ko- 1)
Berkel, A. : Orman Ağaç ve Ağaççıkları Odunlarını Teghis Klavuzu S. 49, istanbul
yulaşarak kırmızımtrak kahverengi olur. Üst yüzü oldukça düz olup, Me- 1950.
130 R- TOKER.

Biyoloji Dergisi Acta Biologica

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 22.77 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1599
Download Read Online
Bu silişleşmiş fosil odun numunesi 1959 da Dr. R. Egemen tarafından, Yerliköy
Çiftliği ve Kilyos arasında bulunmuştur. Yaşı Neoj endir. ANATOMİK TETKİK 1.
Enine kesit (Levha 1). Büyüme bölgeleri çıplak gözle görülebilinir. İyi korunmuş
bir ...

Makaleler

Author: Talât Tekin
Publisher:
ISBN: 9789759272142
Size: 65.22 MB
Format: PDF
View: 5749
Download Read Online
Bunu Macarcadaki en eski Türkçe ödünç kelimelerden anlamaktayız: Mac. nydr
(=riâr) "yaz" < *nâr, Çuv. âur ay., Eski Türk. yaz "ilkbahar"-Mo. niray < nâray "taze"
= Ma. nârhun "taze, yeşil". Daha sonra bu beş ünsüz tek bir y- sesinde birleşmiştir
: Çuv. âul < *yal < nâl "göz yaşı" = Eski Türk. yaş ay. = Mo. nil-busun < *nal-bu-r-
sun ay.; Çuv. âulsa "yaprak" < *yalça = Orta Türk. yapurğak, yalpurğak ay.

Stanbul Niversitesi Veteriner Fak Ltesi Dergisi

Author: İstanbul Üniversitesi. Veteriner Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 70.62 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6280
Download Read Online
+ c , + e ... . ıjkl n ı j k ıjkl İlk buzağılama yaşı için; Y.. ... + f +e.,. ıjklmn r ı j k I m
ıjklmn Bu modellerdeki semboller; Yijklmn '□ Herhangi bir bireyin verim özelliği
değerini ... etkisini (j = Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar) tj : Tohumlama mevsiminin
etkisini (j = Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar) cj : Gebelik sırasının etkisini (k = 1, 2, 3
, 4, ...

S S Bitkileri

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754926255
Size: 74.28 MB
Format: PDF, Docs
View: 4958
Download Read Online
Kültüre alınacak explantın; fizyolojik yaşı, alındığı mevsim, büyüklüğü, ana
bitkinin kalitesi ve fizyolojik durumu ayrı bir önem taşır. Kültürü ... Örneğin, Lilium
speciosum'da soğan yaprakları ile ilkbahar ve sonbaharda yapılan kültürlerde
başarılı sonuç alınmış oysa kış ve yaz ... Kültü r kapları içinde, genellikle % 100' e
varabilen yüksek bir nem sağlandığı için, çoğunlukla kültürün geliştiği çevrede
rutubetin ...

Japonca Ve Altay Dilleri

Author: Talât Tekin
Publisher:
ISBN:
Size: 26.79 MB
Format: PDF, ePub
View: 3525
Download Read Online
Altay dillerinde a - i nöbetleşmesi de, bilindiği gibi, oldukça yaygındır: ET sa:rıg "
sarı" <= Mo. şira ay., ET ya:z "ilkbahar" - Mo. niray "taze, yeni, körpe" - Mançu
niyar-xun "yeşil, taze, körpe" <*nya:r-xun, ET ya:ş "göz yaşı" - Mo. nii-busun ay.,
vb.

K E Yazilari

Author: Gün Gencer
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1447893719
Size: 74.86 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2193
Download Read Online
Bugünkü kültür mirasımız tümüyle kuzey yarıküreden kaynaklandığı için tabii,
Hıdrellez de, ilkbahar ekinoksu da (gündüzle gecenin ... onların evlâtları, onların
evlâtlarının evlâtları, kaç yaşında öldükleri falan hesap edildiğinde Oıta Çağdaki
papazlar bu yılı bulmuşlar. ... sözün özü Sevdığim yok, eşim yok / Ağardı bı'r gün
daha / Ey benim şans yıldız/m / Gülümse bana Ağlama Hıdrellez / Ağlama be
bana ...

Ke K L Dergisi 29 Say

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 53.59 MB
Format: PDF, Docs
View: 741
Download Read Online
Bismillahi'r-rahmâni'r-rahîm Şerh-i Merâtib-i Esrârü'l-Kulûb (Kalplerin Sırlarının
Mertebelerinin Şerhi) (İhtisârla) (Farsça'dan terceme eden: Doç. ... Bülbül gibi bin
dilin olsa, Göklerde kanat çırparak ilkbahar bulutları gibi göz yaşı dökersin.