A Kerc In Istanbulu

Author: Anton Aškerc
Publisher:
ISBN:
Size: 25.26 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3396
Download Read Online
O donemde neredeyse bir milyon nüfusu olan Istanbul'da sekiz dilde basilan kirk
gazeteyle yūzlerce cami, kilise ve onlarca sinagogun oldugunu teyit ediyoruz.
Istiklal Caddesi'ni bir de yüz yirmiyil Öncesindeki ihtisami, renkliligive canlılıgı ile
gezmek, trafigin simdi oldugu gibio dénemde de faytonlar yüzünden bir sorun
oldugu górmek, yirmi bine yaklasan nufuslarlyla Sokak köpeklerinin Sehrin
Önemli bir parçasl oldugunu fark etmek, Şehrin dünyanin Londra'dan Sonraki
ikinci kapall ...

Eski T Rk Eden Eski Anadolu T Rk Esine Anlam De I Meleri

Author: Hülya Arslan Erol
Publisher:
ISBN:
Size: 29.29 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5785
Download Read Online
KG 1. görmek, bakmak 2. fark etmek, farkına varmak, görmek 3. şahit olmak,
görmek 4. adet görmek, kanamak (kadınların ay hâlinde) 5. gidermek, ihtiyacını
görmek 6. çekmek, görmek (öbür dünyada azap) 7. bilmek, tanımak 8. duymak,
işitmek; görmek 9. düşünmek, fikretmek 10. ihtilam görmek, yıkanmayı
gerektirecek durum vaki olmak, cünüp olmak "Eger kimerse Ramazan ayında
sahur yise eyle sansa (8) kim dahı dündür ve sonra gördi kim tan yanmış ya dahı
bılutlu gün olsa" ...

T Rk D Nyas Ara T Rmalar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 28.56 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2514
Download Read Online
Cem Sultan'n Tiirkçe Dîvan'inda72 : 1) görmek 2) anlamak, muhakeme etmek 3)
denemek, tecriibe etmek 4) ugramak, çekmek 5) bir çey hakkinda fikir ileri siirmek
, çeklinde gör- fíilinin manalan tasnif edilmistir. Kissa-i Yûsuf73 hikâyesinde nil,
yine "görmek ve bakmak" manalanni tasimaktadir. Eski Anadolu Turkçesi'yle
yazilmis Gülistan Terciimesi'nde74 ise : 1) fark etmek, görmek 2) bulmak, görmek
3) rastlamak, görmek 4) bilmek, tanimak, ögrenmek 5) anlamak, sezmek, fark
etmek 6) ...

9 Ay 99 Esma

Author: Ayşegül Akakuş Akgün
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051316841
Size: 32.92 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6142
Download Read Online
Özellikle bu haftalarda fark edilir derecede kilo almaya başlamış olmalısınız.
Vücutşeklinizin değişiyor ... Onu düşünün ve gülümseyin. Ona şimdilik bir “
Merhaba” demeyi deneyin; çünkü ileriki haftalarda onunla konuşacaksınız.
Kimbilir belkio da sizinle konuşur değil mi? Çünkü bebeğinizin ağız hareketleri
başladı. Açıp kapama denemeleri yapıyor bile. Tüm yaratılış âleminde ... bir kez
daha hatırlatıyor bize. Bakmak, görmek, gördüğünü fark etmek, onu beyne
iletmek, onun üzerine 10.

Aynaya Bak

Author: Ayşegül Erdoğ
Publisher: Muharrem Mazlum AKAY
ISBN: 6058838800
Size: 50.35 MB
Format: PDF, ePub
View: 4408
Download Read Online
Yollarında, küçük de olsa ışık olması ümidiyle, Kendinde yolculuk etmek
isteyenlere. Ayşegül Erdoğ ... Daha önceki görüşler görmek istediklerim olduğu
için hep bu görüşün önünü kesmişler, ben daha görmeden sanki bir program ile
görmek isteyeceklerimi öne almışlar ve böylece görmem benim saltanatımda
değil, benliğimin saltanatında olmuş. Gözlerim, bedenim, hayatım gerçek ... beri
severek veya etrafın baskısı ile kabullendiğim yüzlerce kimliğimi fark ettim. Cici
çocuk kimliği ...

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.98 MB
Format: PDF
View: 2094
Download Read Online
Bu eleştirilerin oldukça kolay anlaşılabilecek yönleri vardır, çünkü ve sanki,
herkes ülkenin mevcut şartlarından memnun değildir; böylece büyük bir zorluğa
talip olduklarını yavaş yavaş kendiliğinden öğrenirler. Öncelikle ve önemle, Doğu
-Batı arasındaki uzlaşmaz kabul edilen ayrımların, bu derece net görmek,
ikisinden doğan melez yapıların bu derece rahat yaşadığını fark etmek, bazı
aydınları Avrupa merkeze doğru savursa da, bu savurmanın bilânçosunu tek bir
kalemde izah ...

Iv Uluslararas Tu Rk Dili Kurultay Bildirileri

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 68.91 MB
Format: PDF, Docs
View: 5687
Download Read Online
Süheyl ü Nevbahar'da “karşılaşmak, sağlamak, yerine getirmek” manalarında
kullanılmıştır. Mecmü'atü'n-nezā'ir'de “görmek” manasıyla 37 kez geçmiştir. Cem
Sultan'ın Türkçe Divân'ında : 1) görmek 2) anlamak, muhakeme etmek 3)
denemek, tecrübe etmek 4) uğramak, çekmek 5) bir şey hakkında fikir ileri
sürmek, şeklinde gör- fiilinin manaları tasnif edilmiştir. Kıssa-i Yüsuf hikâyesinde
fiil, yine “görmek ve bakmak” manalarını taşımaktadır. Eski Anadolu Türkçesi'yle
yazılmış Gülistan ...

T Rk Ede Yak N Anlaml Kelimeler S Zl

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.83 MB
Format: PDF, Docs
View: 4085
Download Read Online
FAKİR Bak. parasız l. FALSO Bak. yanlışlık. FARFARA Bak. konuşkan. FARK
ETMEK Bak. görmek ve anlamak. FARKINA VARMAK Bak. görmek. FARMASON
Bak. dinsiz. FASAFİSO Bak. boş 2. FAYDA Bak. kazanç. FAZİLET Bak. erdenı.
FAZLA Bak. çok K FEDA ETMEK Bak. harcamak. FEDAKÂR Bak. gözütok.
FELAKET büyük zarar ve sıkmtılara yol açan olay veya hal. Âfet önlenmesi insan
elinde olmıyan büyük felâket. Belâ dışarıdan gelen ve sa- vuşturulması güç olan
pek zararlı ve ...