Ezidiler

Author: Nurcan Baysal
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 975052070X
Size: 67.44 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4680
Download Read Online
Ferman olarak nitelendirdikleri ve kaybettikleri eşleri, dostları, çocukları ve sevdikleriyle sınırlı olmayan bu muazzam felaketin boyutları nelerdi? Nurcan Baysal “Büyük Şey”i, 73.

Toplumsal Tarih

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.40 MB
Format: PDF, ePub
View: 3686
Download Read Online
Ancak Irak'taki Ezidiler üzerine sunulan bir dizi bildiriden çıkan sonuç genel
olarak Irak topraklarındaki kaotik Kuzey İrak'ta durum hiç iç açıcı değil. Cinayet
yoluyla siyaset bizim de bir parçasını oluşturduğumuz bu coğrafyada eski bir
gelenek.

Ermeni Ulusal Demokratik Hareketi Ve 1915 Soyk R M

Author: Recep Maraşlı
Publisher:
ISBN:
Size: 50.91 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5379
Download Read Online
Ermeni, Asuri ve Pontus halkları, Ezidiler binlerce yıldır üzerinde yaşadıkları,
uygarlıklar geliştirdikleri topraklarından kan ve gözyaşı ile koparıldılar. Daha
sonraki yıllarda da bütün tarihsel ve toplumsal izleri belleklerden silinmeye
çalışıldı.

Cumhuriyette Ermeni Ve Rum Mallar N N T Rkle Tirilmesi 1920 1930

Author: Nevzat Onaran
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053310735
Size: 21.31 MB
Format: PDF, ePub
View: 4365
Download Read Online
Elbette 1920'lerden bugüne bu süreç yalnızca Ermeni ve Rumlarla sınırlı
yaşanmadı; 'ben' Türkve Sünni Müslüman tanımınagöre Kürtler, Aleviler,
Süryaniler, Ezidiler ve Anadolu'nun diğer kadim halkları 'tekçi' gömleği
giydirmenin ...

Be B Y K Tarihi Kav Akta K Rtler Ve T Rkler

Author: Ahmet Özer
Publisher:
ISBN:
Size: 43.24 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7185
Download Read Online
Nizamnameye göre alaylara Türkmen, Kürt, Arap ve Karapapak (bir Kazak boyu)
aşiretlerinin mensuplarının alınması hedeflendiği halde, uygulamada, Sünni
Zazalar alınırken, Alevilerin, Yezidilerin (kendi deyişleriyle Ezidiler), Şiilerin ve ...

Kebike

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 22.25 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2496
Download Read Online
Bununla beraber, azınlık denince üç gayrimüslim cemaat anlaşılmıştır: Rumlar,
Ermeniler, Yahudiler. Diğer yandan Süryaniler, Ezidiler (Yezidiler) ve diğer
gayrimüslim azınlıklar gözardı edilmişlerdir. Oysa Baskın Oran (2001; 2002: 230-
231; ...

K Rt Sorununun Uluslararas Boyutu Ve T Rkiye

Author: Erol Kurubaş
Publisher:
ISBN: 9789755915944
Size: 78.77 MB
Format: PDF, Docs
View: 7710
Download Read Online
Bundan başka Avrupa'da ERNK'ya bağlı olmak üzere 7 Kasım 1992'de Kürdistan
Aleviler Birliği (Yekit^a Akliyen Kürdistan), 1 Ağustos 1993 'te Kürdistan Ezidiler
Birliği (Yekitiyu Ezicüyen Kürdistan) ve Kürdistan Asuri-Süryaniler Birliği adında ...

B Y K Ortado U Projesi Ve Sosyalist Strateji

Author: Deniz Can
Publisher:
ISBN:
Size: 59.93 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7027
Download Read Online
içinde Müslümanlar kadar Ezidiler, Aleviler ve Hıristiyanlar; Kürtler gibi Türkler
bulunuyordu. PKK hiçbir zaman bir Kürt örgütü değil, her zaman bir Kürdistan
örgütü olmuştu. Bu sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da bile pek görülen bir
özellik ...