Ezidiler

Author: Nurcan Baysal
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 975052070X
Size: 68.92 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4447
Download Read Online
Ferman olarak nitelendirdikleri ve kaybettikleri eşleri, dostları, çocukları ve sevdikleriyle sınırlı olmayan bu muazzam felaketin boyutları nelerdi? Nurcan Baysal “Büyük Şey”i, 73.

Ezidiler

Author: Çakır Ceyhun Suvari
Publisher:
ISBN: 9786055580421
Size: 79.69 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7307
Download Read Online

Toplumsal Tarih

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 47.40 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2958
Download Read Online
Ancak Irak'taki Ezidiler üzerine sunulan bir dizi bildiriden çıkan sonuç genel
olarak Irak topraklarındaki kaotik Kuzey İrak'ta durum hiç iç açıcı değil. Cinayet
yoluyla siyaset bizim de bir parçasını oluşturduğumuz bu coğrafyada eski bir
gelenek. Amerikan işgali bu duruma yeni bir tarz ekledi: Selamet söylemi yoluyla
felaket. Irak'ta selamet söyleminin yaşamlarını öncelikli olarak dönüştüreceği
varsayılan iki topluluk: durumun Ezidileri de etkilediğini gösteriyor. Ezidi/
Yezidiligi Kürtlerin ...

Ermeni Ulusal Demokratik Hareketi Ve 1915 Soyk R M

Author: Recep Maraşlı
Publisher:
ISBN:
Size: 55.20 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4052
Download Read Online
Ermeni, Asuri ve Pontus halkları, Ezidiler binlerce yıldır üzerinde yaşadıkları,
uygarlıklar geliştirdikleri topraklarından kan ve gözyaşı ile koparıldılar. Daha
sonraki yıllarda da bütün tarihsel ve toplumsal izleri belleklerden silinmeye
çalışıldı. Ermeni mallarının yağmalanması ve gasp edilmesiyle daha da
zenginleşen Türk eşraf ve mütegalibesi, işbirlikçi Kürt ağalan, soykırımcı Osmanlı
asker-sivil bürokrasi Kemalist iktidarın belkemiğini oluşturdular. Bunlardan
Nurettin Paşanın söylediği ...

Cumhuriyette Ermeni Ve Rum Mallar N N T Rkle Tirilmesi 1920 1930

Author: Nevzat Onaran
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053310735
Size: 75.65 MB
Format: PDF
View: 6981
Download Read Online
... gaspıyla uygulanageldi. Elbette 1920'lerden bugüne bu süreç yalnızca Ermeni
ve Rumlarla sınırlı yaşanmadı; 'ben' Türkve Sünni Müslüman tanımınagöre
Kürtler, Aleviler, Süryaniler, Ezidiler ve Anadolu'nun diğer kadim halkları 'tekçi'
gömleği giydirmenin hedefindeydi. Türkiye'nin uluslararası düzeyde Kıbrıs'taki
konumunu güçlendirmek adınabizzat devletin bir 8. BÖLÜM ...

Kebike

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 69.44 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1983
Download Read Online
Dinsel azınlık kavramı, andaşma metninde İslamiyet dışındaki inançları
kapsayacak şekilde genel bir ifade olarak kullanılmıştır. Bununla beraber, azınlık
denince üç gayrimüslim cemaat anlaşılmıştır: Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Diğer
yandan Süryaniler, Ezidiler (Yezidiler) ve diğer gayrimüslim azınlıklar gözardı
edilmişlerdir. Oysa Baskın Oran (2001; 2002: 230-231; 2003), Lozan Antlaşması'
nın esas olarak Türkiye'deki bütün dinsel azınlıkları ve hatta farklı dilleri konuşan
Müslüman ...

K Rt Sorununun Uluslararas Boyutu Ve T Rkiye

Author: Erol Kurubaş
Publisher:
ISBN: 9789755915944
Size: 28.44 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6912
Download Read Online
Bundan başka Avrupa'da ERNK'ya bağlı olmak üzere 7 Kasım 1992'de Kürdistan
Aleviler Birliği (Yekit^a Akliyen Kürdistan), 1 Ağustos 1993 'te Kürdistan Ezidiler
Birliği (Yekitiyu Ezicüyen Kürdistan) ve Kürdistan Asuri-Süryaniler Birliği adında
üç dinsel örgüt daha kuruldu521. PKK'daki bu değişimin nedeni hem Türkiye'de
dinin yükseliyor olması322, hem de o güne halka inmede önemli zorluklar
yaşanmış olmasıydı. İkinci değişim, IV. Kongrede kararlaştırıldığı gibi sivillere
yönelik ...

B Y K Ortado U Projesi Ve Sosyalist Strateji

Author: Deniz Can
Publisher:
ISBN:
Size: 59.58 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5899
Download Read Online
içinde Müslümanlar kadar Ezidiler, Aleviler ve Hıristiyanlar; Kürtler gibi Türkler
bulunuyordu. PKK hiçbir zaman bir Kürt örgütü değil, her zaman bir Kürdistan
örgütü olmuştu. Bu sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da bile pek görülen bir
özellik değildir. Yani PKK, politik olandan dili, dini, soyu, kültürü dışlamış;
demokratik bir ulusçuluğun prototipi özellikleri kendi yapısında taşıyordu. Hem bu
özellikleri, hem yoksullara dayanan plebiyen yapısı; hem Sovyetlerin çöküşünün
onun ideolojik ...

Alevi Bekta I Edebiyat Nda Ermeni Klar A U Lar

Author: Mehmet Bayrak
Publisher:
ISBN: 9789757861119
Size: 24.41 MB
Format: PDF, ePub
View: 7531
Download Read Online
Abdülhamid'in Alevi ve Ezidiler'i Sünnilestirme politikasi basanh olmamis, ancak
Kürt blokunun parçalanmasinda ve misyonerlerin uzaklastinlmasmda basanh
olmustu. Öte yandan, Araplar'in yani sira gerek Sünni gerekse Alevi Kürt asiret
reislerini yanma çekebilmek için Asiret Mektebi'ni kuruyor ve Dersim'den kimi
asiret reislerinin çocuklanni da burada kendi ilkeleri dogrultusunda yetistiriyordu.
Yaptigi bir baska uygulama ise, bu gençlerin geldikleri yö- relere, misyoner
niteliginde ...