Mesnev I M Nev Erhi 4 Cilt

Author: Hüseyin Top
Publisher: Rûmî Yayınları
ISBN:
Size: 67.77 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4298
Download Read Online
“Pîşe gırift san'at tutku” İfâdesini, (san'at edindi, âdet edindi) diye terceme etmeyi
daha uygun bulduk. Bu dünyâ ilâhî sıfatların ve ilâhî esmânın tecellî eylediği ve
meydana çıktığı yerdir. Bu âlemi idâre edip yöneten “akl-ı küll” dür. Bu âlemin ...

Tuba

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 47.39 MB
Format: PDF, Docs
View: 795
Download Read Online
... mekân Akl, unsur, nefs ve feleğin öncesi onun için vücut; arş, kürsî, levh ve
kalemin üzeri onun için mekândır. al “akl ... der-ráheş devän Refref, Cebrail,
Mikãil ve İsrafil; tutku, aşk, şevk ve zevke kapılmış olarak onun yolunda
koşmuşlardır. al ...

Zg Rl K M Jdesi

Author: Can Nuroğlu
Publisher: Yaşam Kilisesi
ISBN:
Size: 80.63 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4705
Download Read Online
22-23 Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, efkat, iyilik, ba lılık, yumu ak
huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. 24 Mesih sa'
ya ait olanlar, benli i, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germi lerdir. 25 Ruh ...

D V N

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 67.57 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2657
Download Read Online
İlmu'l-İktisad isimli nesir tarzında yazdığı bu eser, iktisat ilmi ile ilgilidir. ... bu
önemli eserin mümkünse bir heyet tarafından yeniden çevrilmesi 12 Celâl
Soydan, "İkbâl'in Eserleri ve Temel Özellikleri", Aşk ve Tutku, Ak- çağ Yay.,
Ankara ts., s. 13.

Islam Migration And Integration

Author: A. Kaya
Publisher: Springer
ISBN: 0230234569
Size: 22.24 MB
Format: PDF
View: 4936
Download Read Online
I would like to express my gratitude to the Turkish Academy of Sciences (TÜBA),
the Scientific and Technological Research Council of ... Altay Manço, Adam
Saligman, Susanne Stone, Ece Öztan and Tural Fincan who have given me
support and academic insight. I ... Gizem Kulekçioglu, Bas ̧ak Tanülkü, Tutku
Vardag ̆lı, Fügen Ug ̆ur, Emre Is ̧ık, Erhan Dog ̆an, Mehmet Eks ̧i, Neco
Çelik, Nihat ...

Hi Biryer E D N

Author: Oya Baydar
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750722876
Size: 64.28 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1908
Download Read Online
Peşinden kovalayan avcılardan ve köpeklerden kaçan, bir an kurtulabileceğini
sanan, sonra gerçeği kavrayan bir dişi ... tutam ak düşmüş buğday rengi
saçlarının yastığa dağılışını ve cam gibi sabitleşmiş elâ gözlerindeki o yenik,
tükenmiş, dayanılmaz bakışı hiç unutmayacaktı. ... duygu ve tutku dolu sesine hiç
benzemeyen yumuşak, renksiz, tonlamasız bir sesle konuşmuş, “hiçbir şey
olmamış”ı oynamıştı ...

Edebiyat L Gati

Author: Mehmet Vanlıoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 26.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6068
Download Read Online
Ebu'l-Ferec-i Rûnî, Am'ak-ı Buhârî gibi büyük nazım ve nesir üstadlanyla çağdaş
olduğu halde kendi vadisinde temayüz ... Felsefede İbn-i Sinâya büyük bir tutku
ile inandığı halde fikir, ruh ve his itibariyle inşam tatmin edebilecek pek az eser ...

Sinemat Rk

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 22.49 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4031
Download Read Online
Tum diinyalan sinemanin Uzeríne kuruludur. l'nutulrmjs yadakaybolmus (limier, (.
ski film depolar i, bit pazari ... Deva bulmaz her bir yeni ya da hilinmeyen bir
belgenin bulunusuyla alevlenen , karsi konulmaz bir sahiplenmenin getirdigi
mutlulukla cosan, anlatdmaz ve tanimlanmaz bir tutku. ... Ama en önemli
özellikleri; koku alma i/ surme, neyi nerede bulacaklanna iliskin àk,l alma* sezg,
ve bilgileridir.

Darwinizm In Karanl K B Y S

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: HY GROUP
ISBN:
Size: 10.86 MB
Format: PDF, Docs
View: 5208
Download Read Online
Darwinizm ya da evrim teorisi, aynı siyaha ak denmesi gibi inanılması imkansız,
akıl Ve mantık dışı bir inançtır. Ancak son 150 yıldır, sayısız insan bu fikre garip
bir tutku ile bağlanmıştır ve hiçbir şey onları bu inançlarından
vazgeçirememektedir. ... çünkü bu dünyadaki varlığırnızın tek amacı Allah'ı
tanımak ve O'na kul olmaktır. nsanlar tarih boyunca "Evrende gördü¤üm canl›-
cans›z herfley nas›l var oldu?

Mevlana N N 18 S Rr

Author: Melih Ümit Menteş
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051274871
Size: 68.79 MB
Format: PDF, ePub
View: 3060
Download Read Online
Gerçek aşkı bilmek ve yaşayabilmek için ruhun bilgeliğine sahip olmak lazım. ...
yazıktır ki, yanağına şiş batırıp öte yandan çıkarmayı marifet sayan dengesiz bir
benliğin şaşkın ve karmaşık düşüncelerindeki sahte bir tutku gibi yaşanıyor. ...
Dikkat edilmelidir ki burada kastettiğim akıl, Ruh'un aklıdır (akl-ı küll, evrensel akıl
).